Системи електронного документообігу для державних та комерційних організацій

В умовах зростаючої конкуренції життєво важливим стає здатність організації швидко реагувати на потреби клієнтів. Швидкість реакції на зміни конкурентного середовища прямо залежить від досконалості документоорієнтованих бізнес-процесів організації і ступеня їх автоматизації.

Ми розробили ефективні рішення для вдосконалення наших клієнтів - Megapolis.DocNet і Megapolis.Документообіг.

Megapolis.DocNet - це універсальне рішення, яке дозволяє організувати систему електронного документообігу в компаніях будь-якого рівня і різних галузей діяльності.

Головне завдання Megapolis.DocNet - робити електронний документообіг доступним, тим самим допомагаючи нашим клієнтам піднятися на якісно новий рівень ведення бізнесу.
Megapolis.DocNet відповідає концепції ECM (Enterprise Content Management) і підтримує повний життєвий цикл управління документами та автоматизацію бізнес-процесів. Він створений для автоматизації документоорієнтованих бізнес-процесів, пов'язаних із загальною і операційною діяльністю організації.

Megapolis.DocNet є web-орієнтованим додатком, що дає можливість працювати в системі, перебуваючи в будь-якій точці земної кулі, в тому числі за допомогою мобільних пристроїв.

Megapolis.DocNet дозволяє забезпечити своєчасний і зручний доступ до корпоративної інформації, структурувати і підвищити ефективність взаємодії співробітників. Допомагає перейти від розрізнених інформаційних систем, паперових архівів і файлових «смітників» до єдиного, надійного і впорядкованого сховища. Впровадження Megapolis.DocNet дозволяє виявити і усунути «вузькі місця» в інформаційних потоках і підвищити ефективність роботи співробітників, підрозділів і організації в цілому.

Широкі можливості конфігурації системи Megapolis.DocNet дозволяють автоматизувати найрізноманітніші нестандартні задачі, а в підсумку - створювати рішення, що враховує всі тонкощі роботи конкретного підприємства.

Megapolis.DocNet - інструмент для оптимізації внутрішніх управлінських процедур і одночасно комфортне середовище для колективної роботи. Розробники спочатку пішли шляхом створення максимально простого і інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу. Щоб освоїти продукт, співробітникам буде достатньо досвіду роботи з офісними додатками.

Важливою перевагою Megapolis.DocNet є її масштабованість. Вона підійде як для підприємств середнього бізнесу, так і для великих корпорацій з територіально розподіленою структурою.

Переваги Megapolis.DocNet

 • Проста конфігурованість, що дозволяє створити своє прикладне рішення під індивідуальні потреби підприємства.
 • Уніфікований, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, швидка адаптованість співробітників до роботи в системі.
 • Мобільність користувача, web-додаток з повноцінним тонким клієнтом, що дозволяє координувати роботу віддалених підрозділів і організувати корпоративну мережу.
 • Наявність сучасних рішень по комунікації (чат, відеоконференція)
 • Проста розробка (використовується концепція rapid application development, присутній інструментарій з опису бізнес-логіки не вимагає глибоких технічних знань)
 • Повна підтримка хмарних технологій
 • Відкритість (доступ до схеми БД, до кодів інтерфейсу користувача)
 • Легка інтеграція з іншими рішеннями
 • Великий потенціал для зростання масштабів системи
 • Істотне (більш ніж в два рази) зниження вимог до апаратного забезпечення, каналам зв'язку (зниження витрат на апаратно-технічне забезпечення)
 • мультиплатформеність
 • Масштабованість і продуктивність (зростання кількості користувачів не впливає на продуктивність (з урахуванням можливостей масштабування), стабільна робота з великими обсягами даних).
 • Переваги від використання Megapolis.DocNet виражаються в скороченні витрат на діловодних процесів, підвищенні оперативності документаційних процесів, прозорості управління, оптимізації роботи співробітників.

Результати впровадження

 • Ефективність спільної роботи
 • Об'єднання інформаційних ресурсів, в тому числі територіально розподілених
 • Стандартизація типових бізнес-процесів
 • інформованість співробітників
 • Покращена безпека
 • Більш повна інформація для прийняття рішень
 • Надійність зберігання інформації

Megapolis.Документообіг - комплексне програмне рішення для створення систем управління документами та автоматизації ділових процесів органів державного сектора.

Megapolis.Документообіг є однією з кращих українських систем електронного документообігу, має багату історію впровадження в органах державної влади України. Нашою компанією реалізовано більше 60 проектів із впровадженню системи Megapolis.Документообіг в різних сферах: державний сектор, транспорт, комунальне господарство.

Megapolis.Документообіг має експертний висновок ДССЗЗІ України про відповідність вимогам нормативних документів у сфері технічного захисту інформації в Україні. Реалізовані послуги відповідають вимогам документа НД ТЗІ 2.5-004-99 «Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу» і забезпечують рівень гарантій Г-2.

IQusion. Pure Intellect. Ми надаємо розумні IT-послуги для найскладніших завдань: від системної інтеграції до автоматизації бізнес-процессів. Детальніше