ERP-системи

SAP ERP

Рішення SAP ERP дозволяє підвищити ефективність процесів управління фінансами, персоналом та бізнес-операціями і добитися їх більш точної відповідності поточної стратегії. Підвищення продуктивності роботи підприємства та більш глибоке розуміння суті бізнес-процесів, яке дають рішення SAP ERP, дозволить швидко і без особливих витрат адаптуватися до мінливих вимог бізнесу, ринку і галузі.

Для цього призначені наступні рішення ERP:

 • Управління фінансами (SAP ERP Financials)
 • Управління персоналом (SAP ERP Human Capital Management, SAP ERP HCM)
 • Управління оперативною діяльністю (SAP ERP Operations)
 • Управління сервісними службами підприємства (SAP ERP Corporate Services)

Крім того, використання пакетів розширення SAP і послуг SAP дозволить скоротити витрати і звести до мінімуму перерви в роботі компанії, викликані впровадженням рішень

Фінанси

Комплексне інтегроване рішення для управління фінансами SAP ERP Financials дозволить вашому фінансовому відділу виступити в якості стратегічного бізнес-партнера: йому надаються можливості проведення глибокого аналізу бізнесу, необхідного організації для поліпшення фінансових показників.

У складі SAP ERP Financials доступні функції і можливості, необхідні для підтримки наступних стратегічно важливих напрямів діяльності:

 • Бухгалтерський і управлінський облік. Повноцінна інтегрована платформа ведення управлінської та фінансової звітності для аналітиків, менеджерів і бухгалтерів.
 • Фінансове управління логістичними ланцюжками. Раціоналізація циклів обробки замовлень клієнтів, удосконалення контролю потоків грошових коштів і скорочення оборотного капіталу.
 • Казначейські програми. Посилення контролю готівкових і ліквідних коштів і фінансових ризиків для підвищення рентабельності та більш суворого дотримання нормативних вимог.
 • Корпоративне керівництво. Скорочення адміністративних витрат на забезпечення відповідності нормативам.

Human resource

Оптимізуйте процеси роботи з персоналом за допомогою повного, інтегрованого, глобального рішення управління людським капіталом: SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM). Воно допоможе Вам залучати потрібних фахівців, розвивати і використовувати їх здібності, координувати їх дії з урахуванням корпоративних цілей і утримувати у себе кращих працівників.

Для підвищення ефективності управління персоналом в SAP ERP HCM автоматизовані наступні ключові процеси:

 • Обслуговування кінцевих користувачів. Надання різноманітних сервісів ERP і бізнес-контенту користувачам всередині організації та за її межами.
 • Аналіз трудових ресурсів. Отримання інформації про трудові ресурси в реальному часі для більш ефективного управління людським капіталом і для відстеження витрат і показників окупності проектів управління персоналом.
 • Управління талантами. Надання допомоги співробітникам на кожному етапі їх трудового стажу, починаючи з прийому на роботу, з використанням практики навчання, професійної підготовки й утримання.
 • Управління процесами роботи з трудовими ресурсами. Раціоналізація та інтеграція ключових процесів роботи з персоналом на глобальній платформі.
 • Розстановка кадрів. Розподіл робіт серед співробітників відповідно до їх навичок і доступності, нагляд за плануванням і виконанням проектів, контроль робочого часу і аналіз результатів для прийняття стратегічних рішень.

Операції

У багатьох організаціях рішення для управління оперативною діяльністю SAP ERP Operations служить програмною базою для досягнення високої операційної ефективності в таких ключових сферах бізнесу як закупівлі і логістика, розробка та виготовлення продукції, продаж та обслуговування. За допомогою рішення SAP ERP Operations Ви зможете більш раціонально виконувати повсякденні операції і за рахунок цього знижувати витрати, збільшувати дохід, підвищувати рентабельність і поліпшувати обслуговування клієнтів, що вельми важливо для збереження конкурентної переваги.

SAP ERP Operations дозволяє спрощувати, автоматизувати і модернізувати процеси всіх ключових бізнес-операцій:

• Закупівлі та логістика. Управління комплексними бізнес-процесами закупівлі і логістики протягом всього бізнес-циклу, починаючи з самостійною подачі заявки і закінчуючи фактуруванням та оплатою. Рішення SAP ERP Operations також дозволяє оптимізувати фізичний потік матеріалів.

• Розробка і виготовлення продукції. Підтримка усього життєвого циклу розробки і виготовлення продукції. Сюди входить планування виробництва, організація виробництва з інтегрованими системами виробничих ділянок, розробка продуктів та управління даними життєвого циклу для цілого ряду галузей.

• Продажі та обслуговування. Управління діяльністю, орієнтованою на клієнта, включаючи продаж продуктів і послуг, надання професійних послуг та управління внутрішніми процесами, такими як розрахунок бонусів і комісійних.

Корпоративні сервіси

За допомогою рішення для управління сервісними службами підприємства SAP ERP Corporate Services Ваша компанія зможе більш ефективно управляти нерухомістю, активами підприємства, портфелями проектів, службовими відрядженнями, дотриманням вимог охорони навколишнього середовища, охорони праці та техніки безпеки, а також службами контролю якості та міжнародної торгівлі. Рішення SAP ERP Corporate Services дозволяє досягти значного прогресу в наступних областях:

Управління нерухомістю. Недопущення простоювання приміщень і скорочення витрат, пов'язаних з будівництвом, здачею в оренду і управлінням об'єктами власності.

Управління активами підприємства. Організація профілактичного та діагностичного обслуговування, складання бюджету витрат на обслуговування, виконання робіт з обслуговування та управління безпекою робіт.

Управління проектами та портфелями. Управління портфелем проектів, починаючи зі стратегічного управління портфелем і закінчуючи плануванням, виконанням та обліком проектів.

Управління відрядженнями. Скорочення витрат, раціоналізація процесів адміністрування відряджень, контроль відповідності нормам відряджень, а також управління змінами, внесеними в моделі компенсації і ціноутворення постачальниками, глобальними дистрибуторами і транспортними агентствами.

Охорона навколишнього середовища, охорона праці та техніка безпеки (EHS). Рішення SAP Environment, Health and Safety Management (SAP EHS Management) дозволяє не тільки стежити за дотриманням нормативних вимог, але також здійснювати комплексне управління операційними ризиками, пов'язаними з екологією, охороною праці і технікою безпеки і вирішувати завдання, пов'язані з корпоративними ініціативами сталого розвитку.

Контроль якості. Реалізація єдиного підходу до загального контролю якості, ефективність якого досягається за рахунок зменшення повернень продуктів і оптимізації використання активів.

Служби міжнародної торгівлі. Захист глобального логістичного ланцюжка, підтримання зв'язку з урядовими системами, стимулювання використання загальних даних для раціоналізації процесів міжнародної торгівлі і завоювання стабільної конкурентної переваги.

iqwhite.png
Компанія IQusion надає послуги з інформатизації на IT-ринку України. Нам вдалося зібрати не тільки професійних програмістів, але й фахівців, що мають навички управління процесами, ресурсами, ризиками.

Досвід роботи компанії IQusion — більше тисячі реалізованих проектів у 150 галузях бізнесу.

Компанія IQusion входить в консорціум Intecracy Group — великого об'єднання IT-компаній на ринку Східної Європи. Завдяки цьому ми здатні реалізовувати проекти будь-якого рівня складності.
© 2018 IQusion

Підписатися на новини

Не розсилаємо спам!