Політика компанії у сфері якості

Компанія «Айкюжн IT» націлена на завоювання лідируючого положення на ринку високотехнологічних програмних продуктів і IT-рішень для держсектора України. Пріоритетними напрямами діяльності компанії є ІТ-рішення «під ключ» для інформатизації діяльності:

  • Органів виконавчої влади (ОВВ);
  • Фондів соціального страхування України;
  • Мінінфраструктури України (проекти в сфері транспорту);
  • Збройних Сил України (проекти Оборонного замовлення);
  • Мін'юсту України (створення Державних реєстрів);
  • Державних органів суддівського управління (проекти в ВККС України).

У Компанії реалізований повний життєвий цикл створення програмних продуктів і інформаційних систем, що базуються на них, включаючи розробку, поставку кінцевим користувачам і супровід. Виробничий процес, пронизаний Системою менеджменту якості (СМЯ) Компанії, забезпечує високу якість розроблюваних продуктів і застосування сучасного інструментарію і технологій при створенні складних унікальних рішень.
Компанія безперервно розвиває власні програмні продукти і рішення, реалізовуючи більш ефективні бізнес-(ділові) процеси для досягнення нашими Замовниками істотного поліпшення ключових показників результативності роботи: витрати, якість, оперативність і високий рівень обслуговування ними своїх клієнтів. Впроваджуючи разом з Замовниками наші продукти і рішення, ми постійно розвиваємо сферу послуг для клієнтів наших Замовників (громадян, суб'єктів бізнесу).

Політика компанії в області якості - це:
• клієнто-орієнтованість, повне і адекватне задоволення потреб замовників;
• точне проходження прийнятої технології виробництва програмних продуктів і надання послуг;
• дослідження і використання в проектах сучасних перспективних IT-технологій;
• підвищення надійності та якості нашої продукції;
• висококваліфікований персонал і підвищення професійного рівня менеджерів і співробітників виробничої сфери;
• партнерство між усіма учасниками проектів та тісна співпраця з замовниками;
• залучення кожного співробітника виробничої сфери компанії до досягнення цілей у сфері якості.
Для реалізації цілей і політики компанія створила і постійно вдосконалює свою Систему менеджменту якості, що відповідає бізнес-потребам компанії і вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2008. Політика за якістю відповідає цілям компанії. Наша компанія спрямовує свої зусилля на постійне підвищення рівня зрілості і вдосконалення процесів, які охоплюються СМЯ, з метою їх відповідності вимогам оновленого міжнародного стандарту ISO 9001: 2015.

Про IQusion

Компанія  IQusion надає різноманітні послуги з інформатизації на IT ринку України. Нам вдалося зібрати не тільки інтелектуальних програмістів, але й фахівців, які мають навики управління процесами, ресурсами, ризиками. Згуртована і професійна команда досвідчених, висококваліфікованих спеціалістів здатна вирішувати найскладніші задачі, що вимагають нестандартних підходів і компетентності, – від консалтингу до автоматизації бізнес-процесів. Нашими партнерами є великі і потужні IT компанії світового рівня. Досвід нашої роботи - більш ніж тисяча реалізованих проектів у 150 галузях бізнесу.

Компанія IQusion входить до консорціуму Intecracy Group - одного з найпотужніших об'єднань ITC-компаній на ринку Східної Європи

IQusion. Pure Intellect. Ми надаємо розумні IT-послуги для найскладніших завдань: від системної інтеграції до автоматизації бізнес-процессів. Детальніше