Автоматизація роботи бухгалтерії на підприємстві

Система забезпечує комплексну автоматизацію всіх розділів бухгалтерського та податкового обліку, оперативний облік, аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства, а також формування звітності, у відповідності до законодавства, національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. В Системі реалізована концепція одночасного ведення бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, що дозволяє одночасно отримувати повну оперативну інформацію з усіх аспектів господарської та фінансової діяльності підприємства та використовувати її для прийняття ефективних управлінських рішень.

Метою впровадження системи є:

— Створення єдиного інформаційного простору для своєчасного забезпечення інформаційних потреб користувача;
— Спрощення документообігу та розширення можливостей аналізу інформації;
— Збереження, консолідація та аналіз інформації за довільний період;
— Контроль за повнотою та достовірністю звітної інформації.

Серед переваг системи:

— Широкі можливості багаторівневого та багатовимірного аналізу фінансових даних. Відсутність обмежень на кількість вимірів та рівнів аналітичного обліку;
— Можливість вести паралельно податковий з бухгалтерським обліком;
— Можливість додавати власні  аналітичні об’єкти;
— Підтримка міжнародних стандартів бухгалтерського обліку основних засобів;
— Синтетичний облік за багаторівневим планом рахунків;
— Повний альбом типових форм первинного обліку;
— Цілий спектр готових рішень, що враховують специфіку  певної ділянки обліку;
— Кількісний облік;
— Закріплення базової валюти за планом рахунків, що надає можливість вести облік одночасно з різними валютами;
— Інтеграція з зовнішніми системами – використання механізмів імпорту оперативних даних будь-якого формату з інших систем в документи системи.

Система побудована в 3-рівневій архітектурі та належить до сімейства продуктів, розроблених з використанням бізнес-платформи  «Megapolis™». Система розроблена з використання сучасних високопродуктивних СКБД (MS SQL Server, Oracle),  які забезпечують високу надійність збереження даних, підтримку їх цілісності та захист від несанкціонованого доступу. Система відкрита для адаптації, змін та розвитку, має різні засоби для зв’язку з різними системами та може бути доповнена програмними модулями для рішення специфічних задач. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, можливість налаштування інтерфейсу для кожного користувача роблять систему надзвичайно простою та зручною у користуванні. Авторизований доступ в Систему з чітким розмежуванням прав доступу до інформації та функціонального наповнення кожного робочого місця забезпечують захист від несанкціонованого доступу до фінансової інформації підприємства.

Базова версія Системи  містить такі модулі:

— Адміністрування;
— Довідники;
— Обмін даним (експорт\імпорт даних);
— Облік грошових коштів в касі та розрахунки з підзвітними особами;
— Облік грошових коштів  на розрахункових рахунках;
— Облік  Запасів та МНМА;
— Облік основних та нематеріальних засобів;
— Розрахунки з дебіторами та кредиторами;
— Податковий облік;
— Розрахунки по ПДВ;
— Облік видатків та доходів;
— Звіти.

Наші фахівці володіють десятирічним досвідом впровадження системи Megapolis™.Бухгалтерія в тісному взаємозв‘язку із спеціалістами замовників. Система Megapolis™.Бухгалтерія відкрита для розвитку та супроводження спеціалістами замовника

Серед користувачів системи:

— Казенний завод порошкової металургії (м. Бровари);
— Полтавський завод медичного скла (м. Полтава);
— Виконавча дирекція АК «Київенерго»;
— СВП «Енергозбут» АК  «Київенерго»;
— ТЕЦ-5 АК  «Київенерго»;
— ТЕЦ-6 АК  «Київенерго»;
— «Житлотеплоенерго»  АК  «Київенерго»;
— СВП «Енергоналадка»  АК  «Київенерго»;
— Теплові  розподільчі мережі  АК «Київенерго»;
— Кабельні мережі АК «Київенерго»;
— Автотранспортне підприємство АК «Київенерго»;
— КП «Київський метрополітен»;
— АТ «Київмлин»;
— ДП «Укррефтранс»;
— ПАТ трест «Київміськбуд-1»;
— НАК «Енергетична компанія України»;
— Київська обласна рада;
— Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
— ТОВ «Мілленіум Капітал».

Про IQusion

Компанія  IQusion надає різноманітні послуги з інформатизації на IT ринку України. Нам вдалося зібрати не тільки інтелектуальних програмістів, але й фахівців, які мають навики управління процесами, ресурсами, ризиками. Згуртована і професійна команда досвідчених, висококваліфікованих спеціалістів здатна вирішувати найскладніші задачі, що вимагають нестандартних підходів і компетентності, – від консалтингу до автоматизації бізнес-процесів. Нашими партнерами є великі і потужні IT компанії світового рівня. Досвід нашої роботи - більш ніж тисяча реалізованих проектів у 150 галузях бізнесу.

Компанія IQusion входить до консорціуму Intecracy Group - одного з найпотужніших об'єднань ITC-компаній на ринку Східної Європи

IQusion. Pure Intellect. Ми надаємо розумні IT-послуги для найскладніших завдань: від системної інтеграції до автоматизації бізнес-процессів. Детальніше