Якість

Компанія IQusion гарантує високу якість своїх продуктів та послуг. Ми готові взяти на себе відповідальність за безвідмовне і надійне функціонування IT-інфраструктури клієнта. Ми організовуємо якісну і своєчасну підтримку користувачів, програмного забезпечення та апаратних засобів, надавши відділу IT можливість сконцентруватися на розвитку та вдосконаленні IT-інфраструктури, плануванні її зміни відповідно до потреб вашого бізнесу.

Ми впроваджуємо формалізовані процеси підтримки та ретельного документування інфраструктури. Наші замовники істотно поліпшують внутрішні IT-процеси і отримують можливість більш ефективно використовувати наявні IT-ресурси при співпраці з будь-яким постачальником.

Ми детально описуємо всі параметри надаваних послуг в угодах і приймаємо на себе фінансову відповідальність за їх виконання. Кожен фахівець, який працює для замовника, отримує підтримку більш ніж 400 своїх колег з консорціуму Intecracy Group, здатних вирішити проблеми різної складності і різного профілю. Ми також беремо на себе турботу про постійне підвищення рівня компетенції персоналу, про його мотивації, ротації, при цьому клієнт отримує послугу завжди однакового високого рівня якості.

Компанія «Айкюжн IT» націлена на завоювання лідируючого положення на ринку високотехнологічних програмних продуктів і IT-рішень для держсектора України. Пріоритетними напрямами діяльності компанії є ІТ-рішення «під ключ» для інформатизації діяльності:

 • Органів виконавчої влади (ОВВ);
 • Фондів соціального страхування України;
 • Мінінфраструктури України (проекти в сфері транспорту);
 • Збройних Сил України (проекти Оборонного замовлення);
 • Мін'юсту України (створення Державних реєстрів);
 • Державних органів суддівського управління (проекти в ВККС України).

У Компанії реалізований повний життєвий цикл створення програмних продуктів і інформаційних систем, що базуються на них, включаючи розробку, поставку кінцевим користувачам і супровід. Виробничий процес, пронизаний Системою менеджменту якості (СМЯ) Компанії, забезпечує високу якість розроблюваних продуктів і застосування сучасного інструментарію і технологій при створенні складних унікальних рішень.
Компанія безперервно розвиває власні програмні продукти і рішення, реалізовуючи більш ефективні бізнес-(ділові) процеси для досягнення нашими Замовниками істотного поліпшення ключових показників результативності роботи: витрати, якість, оперативність і високий рівень обслуговування ними своїх клієнтів. Впроваджуючи разом з Замовниками наші продукти і рішення, ми постійно розвиваємо сферу послуг для клієнтів наших Замовників (громадян, суб'єктів бізнесу).

Політика компанії в області якості - це:
• клієнто-орієнтованість, повне і адекватне задоволення потреб замовників;
• точне проходження прийнятої технології виробництва програмних продуктів і надання послуг;
• дослідження і використання в проектах сучасних перспективних IT-технологій;
• підвищення надійності та якості нашої продукції;
• висококваліфікований персонал і підвищення професійного рівня менеджерів і співробітників виробничої сфери;
• партнерство між усіма учасниками проектів та тісна співпраця з замовниками;
• залучення кожного співробітника виробничої сфери компанії до досягнення цілей у сфері якості.
Для реалізації цілей і політики компанія створила і постійно вдосконалює свою Систему менеджменту якості, що відповідає бізнес-потребам компанії і вимогам міжнародного стандарту ISO 9001: 2008. Політика за якістю відповідає цілям компанії. Наша компанія спрямовує свої зусилля на постійне підвищення рівня зрілості і вдосконалення процесів, які охоплюються СМЯ, з метою їх відповідності вимогам оновленого міжнародного стандарту ISO 9001: 2015.

Служба якості компанії IQusion займається постійним й безперервним вдосконаленням системи менеджменту якості продукції та послуг з метою підвищення ефективності роботи компанії і зміцнення її авторитету на українському і міжнародному ринках.

Проведення консалтингових проектів з впровадження процесів ITIL / ITSM

Метою виконання робіт є донесення до клієнта принципів побудови процесів та їх взаємодії в рамках надання та підтримки IТ-послуг, проведення аудиту існуючих процесів, розробка рекомендацій з реорганізації та автоматизації бізнес-процесів в рамках вимог і рекомендацій світових стандартів.

Крім того, в ході проекту виконується розробка системи автоматизації процесів управління ІТ, технічна підтримка рішення.

Впровадження систем інвентаризації та моніторингу ІТ-інфраструктури

Сфера застосування рішень — апаратне і програмне забезпечення, мережева інфраструктура. Їх використання дозволяє підвищити якість обслуговування користувачів, скоротити витрати на підтримку інформаційної структури, організувати управління з позицій цілей і завдань бізнесу.

Сертифікація та навчання

Компанія IQusion відповідає 3-му рівню зрілості в галузі управління проектами відповідно до моделі IPMA 4-LC (O). Даний рівень гарантує більш ефективну реалізацію проектів компанії.

Служба якості

Служба якості контролює виробничі процеси організації — розробку програмних продуктів, надання послуг. Розроблена система управління якістю охоплює практично всі сфери діяльності компанії і гарантує надійність, керованість, зрілість компанії. У компанії створена і успішно застосовується виробнича база даних, що дозволяє проводити збір та аналіз проектних показників, використовувати кращі практики виконання проектів, що призводить до прозорості, підвищення ефективності менеджменту та високої якості програмних продуктів та послуг.

Напрями діяльності служби якості:

 • Забезпечення розробки та впровадження системи управління якістю в компанії;
 • Навчання та консультації співробітників компанії з питань системи управління якістю;
 • Узагальнення та поширення досвіду найбільш ефективного виконання процедур системи управління якістю та використання спеціального інструментарію;
 • Проведення контролю (аудити, ревізії тощо) за дотриманням процедур системи управління якістю;
 • Участь у розробці коригувальних заходів щодо поліпшення / вдосконалення процесів;
 • Спільно зі службою персоналу, організація навчання співробітників компанії;
 • Підготовка компанії до сертифікаційного аудиту згідно українських та міжнародних стандартів якості.

Сертифікати якості

Система менеджменту якості компанії "Айкюжн" сертифікована на відповідність вимогам стандартів:

 • ДСТУ ISO 9001:2009 "Системи управління якістю. Вимоги"
 • ISO 9001:2008 "Quality management systems - Requirements"

Ліцензії та Сертифікати компанії IQusion

Компанія IQusion професійно і легально займається технічним та криптографічним захистом інформації.

07.07.2010 р. компанія отримала Ліцензію Серії АВ № 527380 Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на розробку, виробництво, використання, експлуатацію, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертизу, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівлі криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) в частині:

— Розробка програмних засобів КЗІ та криптосистем;
— Надання послуг в галузі КЗІ (в частині монтажу й налагодження засобів КЗІ та криптосистем);
— Ввезення, вивезення засобів КЗІ та криптосистем з наданням права провадження робіт по пунктах 1-3 у галузі криптографічного захисту конфіденційної інформації.

Компанія IQusion має Ліцензію Серії АВ № 548153 від 01.09.2010 р. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на розробку, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації в частині:

— розробка, виробництво, впровадження, дослідження ефективності;
— супровід засобів і комплексів технічного захисту інформації в інформаційних системах, інформаційних технологій із захистом інформації від несанкціонованого доступу;
— надання консультативних послуг з наданням права провадження робіт у галузі технічного захисту інформації, яка не містить відомостей, що становлять державну таємницю.

27 грудня 2010 року компанія Iqusion отримала Сертифікат  відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 на систему управління якістю відносно розробки, постачання, інтеграції, впровадження і супроводу корпоративних інформаційних систем та програмних продуктів, а також надання послуг у сфері інформатизації та захисту інформації.

21 січня 2011 року компанія Iqusion отримала Сертифікат  відповідності вимогам стандарту ISO 9001:2008 на систему управління якістю відносно розробки, постачання, інтеграції, впровадження і супроводу корпоративних інформаційних систем та програмних продуктів, а також надання послуг у сфері інформатизації та захисту інформації.

iqwhite.png
Компанія IQusion надає послуги з інформатизації на IT-ринку України. Нам вдалося зібрати не тільки професійних програмістів, але й фахівців, що мають навички управління процесами, ресурсами, ризиками.

Досвід роботи компанії IQusion — більше тисячі реалізованих проектів у 150 галузях бізнесу.

Компанія IQusion входить в консорціум Intecracy Group — великого об'єднання IT-компаній на ринку Східної Європи. Завдяки цьому ми здатні реалізовувати проекти будь-якого рівня складності.
© 2018 IQusion

Підписатися на новини

Не розсилаємо спам!