Проекти IQusion

Єдина інформаційно-аналітична система державної служби зайнятості

Галузь:

Соціальна політика України

Сектор:

Регулювання зайнятості населення та соціальна підтримка тимчасово непрацюючих громадян

Рік:

1999

Загальний опис

Державна служба зайнятості (далі – ДСЗ) була створена в грудні 1990 року. На сьогодні ДСЗ є активним посередником на ринку праці між роботодавцями і шукачами роботи, вона на безоплатній основі надає послуги із пошуку підходящої роботи та підбору персоналу, послуги з державного соціального страхування на випадок безробіття, а також здійснює виплату матеріального забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою роботи.

Служба зайнятості постійно модернізується та розвивається, дбає про постійне вдосконалення соціального захисту громадян України від безробіття.

Поставлене завдання

Державна служба зайнятості – це структура, яка об’єднує Центральний апарат, 25 регіональних центрів зайнятості та понад 500 міських, районних, міськрайонних центрів зайнятості, філій регіональних центрів зайнятості.

Відповідно до законодавства України, клієнти можуть звернутися до будь-якого центру зайнятості та отримати повний спектр послуг, пов’язаних із працевлаштуванням. Для забезпечення такої можливості була необхідна уніфікована оперативна база вакансій, шукачів роботи, роботодавців та можливостей проходження професійного навчання по всій країні.

Рішення

ЄІАС ДСЗ – веб-орієнтована система, яка побудована з використанням передових технологій у сфері інформаційних систем.

ЄІАС ДСЗ розроблена з урахуванням складної 3-рівневої організаційної структури і територіального розташування великої кількості установ різного рівня підпорядкування. Користувачами  системи є близько 12 000 співробітників державної служби зайнятості.

Інформація з ЄІАС ДСЗ надається та використовується відповідно до законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».

В ЄІАС ДСЗ автоматизовано понад 2500 функцій, що згруповані у такі підсистеми:

1. Організація прийому громадян, які звернулися до центру зайнятості. Засобами підсистеми підтримуються процеси обліку прийомів громадян, які звернулися до центру зайнятості, ведення прийомів, ведення реєстру завдань для діловодів щодо перенесення персональних справ громадян до робочих місць спеціалістів тощо.

2. Підтримка організації прийому громадян у базових центрах зайнятості засобами електронного табло. Засобами підсистеми підтримується процес інформування громадянина щодо початку прийому у спеціаліста центру зайнятості.

3. Реєстрація та надання послуг особам, які звернулися до центру зайнятості. Засобами підсистеми підтримуються процеси ведення персональної справи та картки громадянина, ведення послуг, наданих громадянину у службі зайнятості. Зокрема, підтримується процес організації та надання послуг особам в незалежності від зареєстрованого місця проживання та перебування.

4. Взаємодія з роботодавцями. Засобами підсистеми підтримуються процеси надання послуг роботодавцям та реєстрація цих послуг: укомплектування вакансій, контроль за працевлаштуванням громадян на підприємствах, компенсація ЄВ, компенсація на оплату праці внутрішньо переміщеним особам, облік пропозицій за цивільно-правовим договором тощо.

5. Організація громадських та інших тимчасових робіт. Засобами підсистеми підтримуються процеси укладання договорів між центром зайнятості та підприємством на організацію громадських робіт, направлення громадян на громадські роботи, контроль за виконанням громадських робіт, ведення пропозицій тимчасових робіт тощо.

6. Організація працевлаштування на постійне місце роботи. Засобами підсистеми підтримуються процеси підбору підходящої роботи громадянам, видачі направлення на роботу, реєстрація результату працевлаштування, процеси підбору та працевлаштування осіб за цивільно-правовим договором, укладеним за сприяння служби зайнятості тощо.

7. Ведення добового наказу та прийняття рішень по безробітним. Засобами підсистеми підтримуються процеси прийняття рішень по безробітним громадянам та їх затвердження у добовому наказі.

8. Нарахування, утримання та виплати безробітним. Засобами підсистеми підтримуються процеси нарахування матеріальної допомоги безробітним, здійснення утримань, формування відомостей до сплати нарахованих коштів, формування реєстрів для здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, ведення заявок на фінансування нарахованої допомоги.

9. Організація професійного навчання. Засобами підсистеми підтримуються процеси укладання договорів між центром зайнятості та навчальним закладом про професійне навчання безробітних у навчальному закладі, укладання договорів між центром зайнятості та особами на професійне навчання, укладання договорів між центром зайнятості та роботодавцем про організацію професійного навчання безробітних на замовлення роботодавця, прийому заявок від зареєстрованих безробітних громадян на професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, направлення на професійне навчання, контроль за проходженням громадян професійного навчання, укладання трьохсторонніх договорів між центром зайнятості, особою та роботодавцем про професійне навчання безробітного у роботодавця, підтвердження неформального навчання, видачі ваучерів на перепідготовку, спеціалізацію підвищення кваліфікації, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

10. Обмін даними з державними установами. Засобами підсистеми підтримуються процеси обміну даними з: Пенсійним фондом України, Міністерством соціальної політики України, Державною фіскальною службою, Державною казначейською службою України, Міністерством фінансів України.

11. Статистика та аналітика. Засобами підсистеми підтримується процеси формування статистичної та аналітичної звітності щодо стану ринку праці та надання послуг населенню та роботодавцям.

12. Організація роботи центру зайнятості. Засобами підсистеми підтримуються процеси обліку працівників центру зайнятості, обліку робочих місць центру зайнятості, формування звіту про навантаження спеціалістів центру зайнятості, автоматичне формування пам’яток для спеціалістів тощо.

13. Ведення нормативно-довідкової інформації. Засобами підсистеми підтримується процес ведення довідників та класифікаторів, необхідних для забезпечення виконання функцій служби зайнятості України у центрах зайнятості.

14. Адміністрування. Засобами підсистеми підтримуються процеси обліку користувачів, керування правами доступу користувачів до функцій системи у відповідності до ролей користувача, ведення журналів з інформацією про зміни, внесені користувачами в ЄІАС ДСЗ.

15. Організація надання послуг населенню та роботодавцям засобами Touch Screen. Засобами підсистеми підтримується процес самостійного отримання консультаційних послуг та послуг з пошуку роботи громадянами та самостійного отримання консультаційних послуг та послуг з укомплектування вакансій роботодавцями.

16. Інтеграція з Електронною чергою, веб-сайтом державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості», електронним кабінетом шукача роботи та електронним кабінетом роботодавця веб-сайту державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості».

17. Універсальні фільтри забезпечують можливість миттєвого вибору з бази даних будь якої інформації для проведення оперативного аналізу та прийняття управлінських рішень.

Кінцевий результат

Використання ЄІАС ДСЗ забезпечує підтримку на 3-х рівнях (центр, область, район) всіх технологічних процесів державної служби зайнятості (організація прийому та надання послуг громадянам, які шукають роботу, безробітним, взаємодія з роботодавцями, працевлаштування, профорієнтація, організація професійного навчання та громадських робіт, нарахування допомоги по безробіттю, взаємодія з державними органами, формування статистичної звітності тощо).

ЄІАС ДСЗ надає ефективні інструменти контролю за організацією та інформаційною підтримкою управлінських рішень щодо надання послуг безробітним, обліку персоналу і документообігу служби зайнятості; оперативно адаптується до нових законодавчих змін; забезпечує електронний міжвідомчий взаємообмін даними з Пенсійним Фондом України, Державною фіскальною службою України, Міністерством соціальної політики України, Міністерством фінансів України, що дозволяє уникнути розбіжностей даних при призначенні матеріального забезпечення, скоротити термін обробки масивів документів, зменшити обсяги обігу паперових документів.

Щороку в базі даних ЄІАС ДСЗ обліковується більше 1 млн. вакансій та біля 1 млн. безробітних.

Щоденно в системі приймається понад 15 000 рішень щодо осіб, виконується понад 50 000 розрахунків виплат та утримань безробітним, понад 25 000 розрахунків для компенсації ЄСВ роботодавцям.

Щоденно здійснюється понад 12 000 онлайн запитів щодо осіб до ПФУ та щомісячно здійснюється обмін щодо працівників – понад 800 тис. записів.

Щомісячно обробляється  близько 30 тис. запитів для обміну з Мінсоцполітики.

Таким чином, було досягнуто основної мети створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості, а саме, забезпечення:

  • інформаційної підтримки реалізації державної політики у сфері зайнятості населення;
  • створення цілісної системи інформаційної взаємодії державних органів влади, що здійснюють заходи щодо сприяння зайнятості населення;
  • проведення моніторингу ринку праці, аналізу попиту та пропонування робочої сили;
  • розвиток активних програм сприяння зайнятості населення;
  • управління внутрішніми процесами ДСЗ.
Ми об’єднали в команді професійних програмістів та фахівців з управління процесами, ресурсами та ризиками. 
 

© 2008-2018 IQusion

Intecracy Group

Компанія IQusion входить до консорціуму Intecracy Group — великого об’єднання IT-компаній на ринку Східної Європи. Завдяки цьому ми здатні реалізовувати проекти будь-якої складності.

Клієнти

Серед постійних клієнтів компанії IQusion — міністерства та відомства України, державні підприємства, провідні банки та страхові компанії, а також великі промислові підприємства.