Проекти IQusion

Соцопитування

ЗАМОВНИК:
Галузь:

Соціологічні дослідження

Сектор:

Соціологічне опитування

Рік:

2014

Загальний опис

Комп’ютерна програма «Соцопитування» розроблена з метою автоматизації повного циклу проведення соціологічного дослідження. За допомогою програми можна як проводити соціологічні опитування, так і обробляти та аналізувати інформацію (зокрема і візуалізувати дані – будувати діаграми, температурні карти, виводити дані на карту тощо, та вивантажувати результати опитувань в форматі Excel для складання вибірок), готувати підсумкові звіти по отриманих результатах. Програма складається з веб-застосування та мобільного застосування.

Поставлене завдання

Організація, що спрямовує свою діяльність на вивчення громадської думки з різних питань, підрахувалави трати коштів та часу на підготовку та проведення опитувань. Найбільш витратними процесами виявилися:

 • тиражування документів (анкет) для проведення опитувань;
 • консолідація сирих даних з анкет;
 • аналіз отриманих даних;
 • підготовка підсумкових даних.

Було прийнято рішення щодо автоматизації повного циклу проведення соціологічного дослідження.

Рішення

На виконання поставленого завдання розроблена комп’ютерна програма «Соцопитування», що складається з:

 • веб-застосування, яке призначене для налагодження соціологічних опитувань, обробки та різноманітного аналізу інформації (зокрема, з виведенням даних на карту), підготовку підсумкових звітів;
 • мобільне застосування, що призначене для збору первинноїсоціологічної інформації.

У межах завдань налагодження соціологічних опитувань веб-застосування комп’ютерної програми «Соцопитування» забезпечує:

 • створення будь-яких опитувань з можливістю збереження нелімітованої кількості питань у ньому та налагодженням відповіді по кожному з питань;
 • налагодження параметрів проведення опитування (дата та час проведення опитування, його тривалість та регіон проведення тощо) та параметрів обробки результатів проведення опитування (наприклад, для розподілу результатів за фокус-групами).

Збір первинної соціологічної інформації забезпечується за допомогою мобільного застосування, що надає можливість проведення опитування із залученням будь-якої кількості інтерв’юерів.

Встановлення мобільного застосування  здійснюється на мобільні пристрої з платформами Android, iOS.

Для фіксації відповідей респондента застосовується електронна анкета, яка автоматично надсилається до централізованої бази даних за умови наявності доступу до Internet (GPRS абоWi-Fi). Збір анкет відбувається з їх прив’язкою до географічних координат та даних інтерв’юера.

Користувачі комп’ютерної програми «Соцопитування» мають можливість постійного контролю за ходом передачі анкет.

Упорядкування та аналіз інформації здійснюється засобами веб-застосування, що забезпечує:

1. Візуалізацію результатів опитування:

 • побудова діаграм та температурних карт;
 • виведення даних на карту (наприклад,для аналізу активності респондентів у різних регіонах України).

2. Вивантаження результатів опитувань до Excel для складання різноманітних вибірок.

3. Узагальнення результатів опитування та складання звітів. 

Завдяки гнучкому налагодженню комп’ютерної програми «Соцопитування» під конкретні потреби її користувача, надання можливості користувачеві керування процесом дослідження на всіх його етапах можливе проведення соціологічних та маркетингових досліджень без обмеження напрямків досліджень, наприклад: оцінка рівня споживання та ставлення до товару/послуги; отримання інформації щодо звичок та поведінки споживачів по відношенню до товару/послуги; побудова соціально-демографічного та соціально-економічного портрету представників цільової групи відповідного товару або фірми; дослідження конкурентів та інші.

Кінцевий результат

В результаті використання комп’ютерної програми «Соцопитування» досягнуто:

 1. Скорочення витрат на проведення дослідження, особливо в частині підготовки документів завдяки відмові у необхідності підготовки та тиражування паперових анкет.
 2. Суттєве скорочення часу: на збір первинних даних завдяки моментальної доставки заповнених електронних анкет та їх централізованому збереженню; на обробку даних завдяки збору первинних даних вструктурованому вигляді у єдиній базі даних.
 3. Підвищення рівня достовірності дослідження (мобільність інтерв’юера та його незалежність від наявності паперових анкет надає можливість збільшити кількість респондентів, що сприятиме зменшенню похибки вибірки).
 4. Спрощення організації доставки анкети інтерв’юеру (завантаження анкет відбувається автоматично та не залежить від місцезнаходження інтерв’юера).
Ми об’єднали в команді професійних програмістів та фахівців з управління процесами, ресурсами та ризиками. 
 

© 2008-2018 IQusion

Intecracy Group

Компанія IQusion входить до консорціуму Intecracy Group — великого об’єднання IT-компаній на ринку Східної Європи. Завдяки цьому ми здатні реалізовувати проекти будь-якої складності.

Клієнти

Серед постійних клієнтів компанії IQusion — міністерства та відомства України, державні підприємства, провідні банки та страхові компанії, а також великі промислові підприємства.