Новини
Реєстр територіальної громади

У зв’язку з прийняттям Постанови КМУ «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 №207 надзвичайно актуальною стало завдання  ведення реєстру територіальної громади.

Для вирішення цієї задачі компанія «Айкюжн ІТ» створила програмну систему «Реєстр територіальної громади», в якій були реалізовані надсучасні архітектурні рішення. Система забезпечує:

  • ведення реєстру громади;
  • облік в електронному вигляді актуальної інформації щодо реєстрації та зняття з реєстрації фізичних осіб;
  • формування та друк заяв, довідок та повідомлень особам;
  • автоматичне формування відомостей для передачі до Єдиного державного демографічного реєстру та Державного реєстру виборців;
  • швидке формування статистичних звітів та аналітичної інформації.

Простий інтерфейс системи допомагає швидкому впровадженню системи та значно підвищує ефективність роботи місцевої ради.