IQusion IT стала учасником конференції SMART UKRAINE

24 квітня 2019 р. компанія IQusion IT стала учасником конференції SMART UKRAINE: ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇДЛЯ РОЗВИТКУ МІСТ. Організаторами ініціативи є Kyiv Smart City та FES-Ukraine за підтримки Київської державної адміністрації, Асоціації міст України та Центру Розвитку Інновацій – Center for Innovations Development.

Наша команда активно підтримує розвиток електронних послуг, онлайн сервісів та електронного урядування в цілому, що є пріоритетами розвитку і потребою громадян. Ми реалізуємо проекти з розроблення прикладного програмного забезпечення сучасних інформаційних систем для державних структур.

Мета заходу Smart Ukraine: цифрові технології для розвитку міст спонукати українські команди до активної розбудови електронної демократії та надихнути їх настворення та запуск інноваційних сервісів та онлайн інструментів. Ця конференція лише перша у серії заходів, присвячених популяризації впровадження елементів е-демократії в українських містах. Завдяки обміну досвідом, підтримці експертів та презентаціям успішних кейсів ініціативні учасники з усієї України зможуть втілити власні інноваційні ідеї.

Конференція Smart Ukraine: цифрові технології для розвитку міст об’єднала учасників з різних куточків України для обговорення перспектив впровадження цифрових послуг та інструментів електронної демократії, підтримки децентралізації та впровадження онлайн послуг на місцевому рівні шляхом обміну навичками і залученням міжнародного досвіду. Важливим питанням для нашої держави, що було розглянуте на заході є побудова мережі розумних міст для перетворення України на інноваційну та технологічну країну.

Електронний кабінет для подання та публікації електронних декларацій суддів та кандидатів на посаду судді

Загальний опис

З метою підвищення прозорості роботи, автоматизації діяльності та публічності інформації про особи суддів та кандидатів на посади суддів, а також їх діяльність, замовником було прийнято рішення щодо впровадження електронного кабінету для подання та публікації електронних декларацій.

Поставлене завдання

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», реалізація електронного кабінету мала на меті спростити подання декларацій для суддів та кандидатів на посади суддів, шляхом вирішення таких задач:

 • Автентифікація користувачів шляхом використання засобів ЕЦП;
 • Забезпечення доступу до заповнення документів з ЕК користувача;
 • Спрощене введення даних у декларації;
 • Подача заповнених документів та уточнення до них;
 • Підтвердження подачі документів за допомогою ЕЦП;
 • Захищене зберігання даних;
 • Відкритий доступ до реєстру декларацій.

Також, уся інформація щодо поданих декларацій повинна бути відкритою для загального доступу громадськості на офіційному веб-сайті. Оприлюднення та надання інформації здійснювати згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Рішення

Замовником було прийнято рішення щодо підтримки задач з реформування судової системи та впродовж тривалого часу запроваджувалась система подачі декларацій з ЕК користувача.

Для реалізації вимог законодавства було запропоновано такі підходи:

 • Забезпечити централізований облік даних суддів та кандидатів на посаду судді;
 • Забезпечити хронологічність подачі документів з відповідними даними;
 • Суддям та кандидатам на посаду судді надавати можливість подачі електронних пакетів документів засобами ЕК;
 • Забезпечити відкритий цілодобовий доступ до поданих декларацій.

Кінцевий результат

Користувачі, що випробували на собі можливість подачі декларацій через ЕК відзначили в роботі простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, спрощене введення даних у декларації та безпеку при авторизації у ЕК та підписанні документів шляхом ЕЦП. Також, у випадку виникнення питань, було розроблено керівництво користувача, з яким можна ознайомитись безпосередньо на сайті електронної подачі документів (https://cab.vkksu.gov.ua/#/).

В результаті відкритого цілодобового доступу до реєстру поданих декларацій (https://cab.vkksu.gov.ua/search.html#/), громадяни мають можливість в будь-який час здійснювати  пошук та переглядати усі подані декларації суддів та кандидатів на посаду судді.

Соціологічні опитування

Загальний опис

Одним з найбільш ефективних способів вивчення громадської думки стосовно різних послуг, товарів та потреб людей є соціологічне опитування. Проведення соціологічних опитувань дозволяє своєчасно виявляти потребу в нових видах товарів чи послуг, знайомити споживача з новими видами продукції, оптимізувати існуючі товари та послуги в залежності від потреб цільової аудиторії.

Поставлене завдання

Громадська організація, що спрямовує свою діяльність на вивчення громадської думки з різних питань, підрахувалави трати коштів та часу на підготовку та проведення опитувань. Найбільш витратними процесами виявилися:

 • тиражування документів (анкет) дляпроведення опитувань;
 • консолідація сирих даних з анкет;
 • аналіз отриманих даних;
 • підготовка підсумкових даних.

Було прийнято рішення щодо автоматизації повного циклу проведення соціологічного дослідження.

Рішення

На виконання поставленого завдання розроблена комп’ютерна програма «Соцопитування», що складається з:

 • веб-застосування, яке призначене для налагодження соціологічних опитувань, обробки та різноманітного аналізу інформації (зокрема, з виведенням даних на карту), підготовку підсумкових звітів;
 • мобільне застосування, що призначене для збору первинноїсоціологічної інформації.

У межах завдань налагодження соціологічних опитувань веб-застосування комп’ютерної програми «Соцопитування» забезпечує:

 • створення будь-яких опитувань з можливістю збереження нелімітованої кількості питань у ньому та налагодженням відповіді по кожному з питань;
 • налагодження параметрів проведення опитування (дата та час проведення опитування, його тривалість та регіон проведення тощо) та параметрів обробки результатів проведення опитування (наприклад, для розподілу результатів за фокус-групами).

Збір первинної соціологічної інформації забезпечується за допомогою мобільного застосування, що надає можливість проведення опитування із залученням будь-якої кількості інтерв’юерів.

Встановлення мобільного застосування  здійснюється на мобільні пристрої з платформами Android, iOS.

Для фіксації відповідей респондента застосовується електронна анкета, яка автоматично надсилається до централізованої бази даних за умови наявності доступу до Internet (GPRS абоWi-Fi). Збір анкет відбувається з їх прив’язкою до географічних координат та даних інтерв’юера.

Користувачі комп’ютерної програми «Соцопитування» мають можливість постійного контролю за ходом передачі анкет.

Упорядкування та аналіз інформації здійснюється засобами веб-застосування, що забезпечує:

 1. Візуалізацію результатів опитування:
 • побудова діаграм та температурних карт;
 • виведення даних на карту (наприклад,для аналізу активності респондентів у різних регіонах України).

2. Вивантаження результатів опитувань до Excel для складання різноманітних вибірок.

3. Узагальнення результатів опитування та складання звітів. 

Завдяки гнучкому налагодженню комп’ютерної програми «Соцопитування» під конкретні потреби її користувача, надання можливості користувачеві керування процесом дослідження на всіх його етапах можливе проведення соціологічних та маркетингових досліджень без обмеження напрямків досліджень, наприклад: оцінка рівня споживання та ставлення до товару/послуги; отримання інформації щодо звичок та поведінки споживачів по відношенню до товару/послуги; побудова соціально-демографічного та соціально-економічного портрету представників цільової групи відповідного товару або фірми; дослідження конкурентів та інші.

Кінцевий результат

В результаті використання комп’ютерної програми «Соцопитування» досягнуто:

 1. Скорочення витрат на проведення дослідження, особливо в частині підготовки документів завдяки відмові у необхідності підготовки та тиражування паперових анкет.
 2. Суттєве скорочення часу: на збір первинних даних завдяки моментальної доставки заповнених електронних анкет та їх централізованому збереженню; на обробку даних завдяки збору первинних даних вструктурованому вигляді у єдиній базі даних.
 3. Підвищення рівня достовірності дослідження (мобільність інтерв’юера та його незалежність від наявності паперових анкет надає можливість збільшити кількість респондентів, що сприятиме зменшенню похибки вибірки).
 4. Спрощення організації доставки анкети інтерв’юеру (завантаження анкет відбувається автоматично та не залежить від місцезнаходження інтерв’юера).


Єдина інформаційно-аналітична система Фонду соціального страхування України

Загальний опис

Фонд соціального страхування України налічує більше 300 відділень та має понад 4000 користувачів, що приймають звіти, виконують щоденне фінансування страхувальників і застрахованих осіб та формують звітність. Для успішного виконання своєї діяльності використовується централізована єдина інформаційно-аналітична система ФССУ.

Поставлене завдання

Страхувальники щодня подають заявки на фінансування листків непрацездатності та повідомлення про виплати застрахованим особам. Під час приймання документів спеціалісти Фонду обов’язково мають провести попередню перевірку наданої інформації, що займає певний час. Під час епідеміологічних сезонів постійно виникали черги, страхувальники подавали скарги на повільне обслуговування.

Іншим проблемним питанням є підготовка щомісячних та щоквартальних аналітичних звітів у повному обсязі у встановлені терміни, що будуються за даними отриманих документів від страхувальників та внутрішнього документообігу.

Рішення

Побудова централізованої єдиної інформаційно-аналітичної системи ФССУ на базі корпоративної мережі Фонду, що забезпечує повноцінну й безперебійну роботу великої кількості користувачів. Система розроблена на базі комп’ютерних програм «Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем нового покоління «Megapolis.Net»», систем «Megapolis.Документообіг», «Megapolis.Бухгалтерія», «Megapolis.Управління персоналом», «Megapolis.Інтернет-Портал» та програмних продуктів компаній Oracle та Microsoft.

Кінцевий результат

Робота спеціалістів Фонду у єдиному інформаційному просторі забезпечила чітку роботу з одномоментним доступом до звітів та документів з урахуванням прав доступу та підтримкою конфіденціальності інформації. Формування фінансової, зведеної та аналітичної інформації виконується за трирівневою структурою: відділення, управління, виконавча дирекція Фонду.

Розробка сервісів приймання електронних заявок на фінансування листків непрацездатності та повідомлення про виплати застрахованим особам від страхувальників та їх автоматична перевірка з наданням результатів спеціалістам Фонду та страхувальникам вирішила питання із скаргами на черги. 

Організація обміну інформацією Фонду з державними органами влади забезпечила підтвердження даних, наданих страхувальниками, державними реєстрами.

Використання системи внутрішнього документообігу забезпечили безпеку збереження та ранжування доступу до інформації.

Функціональний опис

Єдина інформаційно-аналітична система Фонду соціального страхування України (ЄІАС Фонду) – є єдиною системою в Україні, яка здатна підтримати виконання діючих на поточний момент процесів Фонду, з урахуванням всіх останніх змін законодавства; цілісно автоматизує всю діяльність Фонду і не вимагає додаткових зусиль на адаптацію під існуючі процеси і інтеграцію розрізнених рішень.

Система охоплює 3 рівні організаційної структури (центральний, обласний, районний) та впроваджена в 400 робочих органах Фонду; обслуговує понад 4000 користувачів.

Серед основних переваг системи варто відзначити:

 • Завжди актуальні дані, які оновлюються в режимі реального часу;
 • Єдине джерело узгодженої інформації для всіх підсистем і користувачів;
 • Наявність всієї необхідної для роботи інформації, оновлення її в автоматичному режимі;
 • Підтримка нового законодавства;
 • Спрощення підтримки апаратного і програмного забезпечення (встановлюється тільки на центральному рівні), низькі вимоги до робочих місць та ін.

Архітектура системи забезпечує отримання інформації на центральному рівні в той же момент, коли вона реєструються на районному рівні; відсутність дублювання на кожному з рівнів в кожному з органів; відсутність неузгодженості даних між рівнями і органами.

Основні підсистеми ЄІАС Фонду:

 • Страхувальники – реєстр страхувальників Фонду; фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб страхувальників; звітність страхувальників; контроль за використанням страхувальниками коштів Фонду;
 • Обмін з державними установами – обмін з державними та іншими установам за узгодженими протоколами обміну (ПФУ, ДФСУ, Міністерство фінансів України, М.Е.Doc, ДКСУ); верифікація та моніторинг  інформації, поданої фізичними особами для нарахування виплат;
 • Фінанси  – облік операцій фінансової діяльності; фінансування робочих органів Фонду; аналіз, контроль та  формування показників фінансової звітності Фонду;
 • Бюджет Фонду – планування, виконання, зміни бюджетів(кошторисів) робочих органів Фонду; аналіз виконання бюджетів(кошторисів);
 • Контроль виконання закупівель та договірних зобов’язань – річні  плани закупівель; інтеграція з порталом використання публічних коштів (е-data); договори; оплата та виконання договірних зобов’язань; контроль та аналіз показників виконання закупівель та договірних зобов’язань за кошторисами робочих органів Фонду;
 • Ревізійна діяльність – автоматизація контрольно-ревізійної роботи: планування та проведення перевірок робочих органів Фонду та страхувальників; аналіз та контроль показників  перевірок; звіти з контрольно-ревізійної роботи;
 • Путівки –  планування, закупівля (проведення тендеру), розподіл та облік путівок з реабілітації застрахованих осіб; звітність за путівками з реабілітації застрахованих осіб (заданими лікувально-профілактичних закладів);
 • Реєстр листків непрацездатності – контроль обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності;
 • Персоніфікований облік – персоніфікований облік застрахованих осіб та контроль фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду;
 • Бухгалтерській облік та аналітика фінансової діяльності – бухгалтерський облік робочих органів Фонду за Планом рахунків в державному секторі;
 • Управління персоналом – формування штатного розпису, облік кадрів та робочого часу, розрахунок заробітної плати;
 • СЕД «Веб – док 2014» – автоматизація процесів створення, збору, обробки та розповсюдження документів робочих органів Фонду.

Єдине соціальне середовище зайнятості

Загальний опис

Державна служба зайнятості (далі – ДСЗ) – централізована система державних установ, головним завданням якої є підтримка безробітних та сприяння пошуку підходящої роботи, а для роботодавців – надання послуг з добору працівників. «Єдине соціальне середовище зайнятості» – веб-сайт, що пропонує знайти або надати роботу громадянам, оприлюднює інформацію щодо роботи ДСЗ та підвищує інформованість суспільства про ситуацію на ринку праці України.

Поставлене завдання

ДСЗ поставила перед собою за мету надавати ще більш якісну адресну допомогу громадянам та створити комфортні умови як для розвитку компаній, так і для реалізації безробітним свого потенціалу. Крім цього, частина веб-сайту повинна надавати можливості пошуку вакансій, резюме, проходження опитувань тощо незалежно від стану авторизації на веб-сайті.

З метою організації єдиного інформаційного простору в частині професійної орієнтації осіб необхідно було забезпечити інтеграцію електронного кабінету користувача з вже існуючою Платформою з профорієнтації та розвитку кар’єри.

Адміністратори повинні забезпечувати наповнення сайту корисною інформацією для відвідувачів всіх категорій, а також  портал повинен містити контактну інформацію центрів зайнятості.

Рішення

Спеціалісти «АйкюжнІТ» підійшли до поставленого завдання надзвичайно ретельно та, попередньо дослідивши питання в галузі пошуку і надання роботи, реалізували ефективний веб-портал з надання соціальних послуг у сфері зайнятості.

Гнучка система керування контентом (CMS/CMF) веб-порталу, дозволяє адміністраторам знаходити, управляти і структурувати зміст, незалежно від його розміру та формату.

Забезпечена інтеграція з централізованою базою даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи служби зайнятості України, що створює можливість здійснювати пошук роботи або працівників за необхідними критеріями за найбільш повною та актуальною офіційною базою даних ринку праці України.

У межах Єдиного соціального середовища зайнятості працюють:

 • Електронний кабінет користувача (шукача роботи або безробітної особи), за допомогою якого  надається можливість розташувати та керувати своїми резюме на веб-сайті без відвідання центру зайнятості, отримувати інформацію щодо наданих послуг за посередництвом державної служби зайнятості (за умови відповідної реєстрації). Зокрема, в результаті конструктивної взаємодії фахівців «Айкюжн ІТ» з розробниками Платформи з профорієнтації та розвитку кар’єри надано можливість ініціювати проходження он-лайн тесту на Платформі з Електронного кабінету, та зафіксувати у Кабінеті результат проходження тесту для консолідації всіх професійних даних по особі.
 • Електронний кабінет роботодавця, де забезпечено можливість подачі звітності з накладанням ЕЦП, безкоштовно розміщати на веб-сайті вакансії та багато іншого.

Візуалізація показників діяльності служби реалізована у вигляді температурної мапи у розрізі областей, що дозволяє легко, швидко та зручно відображати статистичні дані.

Для кожного регіону функціонує персональна сторінка веб-порталу, зі збереженням всієї функціональності порталу та кабінетів.

Кінцевий результат

Протягом 2018-го року розроблений сучасний сайт запрацював з новою силою, та в Єдиній централізованій базі даних кількість вакансій зросла на 10% (до 1,1 млн одиниць), що в свою чергу знизило показник рівня безробіття та сприяло оперативному працевлаштуванню шукачів роботи. Упродовж минулого року забезпечено роботою 826 тис.осіб, що майже на 6% більше обсягів минулого року. Окрім цих показників, в.о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату), Валерій Ярошенко наголосив на тому, що ринок праці постійно зазнає змін, саме тому в ДСЗ запроваджено новий сайт з електронними кабінетами для роботодавців та шукачів роботи. Наразі сайтом скористались 1,1 млн.осіб, вже створено 87 500 електронних кабінетів шукача роботи та 93 100 електронних кабінетів роботодавця. Бажаємо успіхів усім громадянам у підкоренні нових  кар’єрних вершин!

Електронний кабінет перевізника

Загальний опис

Для здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства про автомобільний транспорт, Державна служба України з безпеки на транспорті вирішила впровадити електронний кабінет перевізника для подачі документів в електронній формі. Його основною задачею стало забезпечити перевізників інструментом для обліку Ліцензійних справ у обсязі, визначеному у Ліцензійних умовах.

Поставлене завдання

Згідно Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001, Система повинна надавати можливість збирання, зберігання, обліку, пошуку та узагальнення інформації, що передбачена законодавством у частині подачі документів на видачу, розширення, звуження, анулювання, переоформлення ліцензій, що розглядаються Укртрансбезпекою. Для оптимізації роботи, що здійснюється при ліцензуванні на автомобільному транспорті, були поставлені такі задачі:

 • Інтеграція даних кабінету з Єдиною інформаційною системою «Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті»
 • Розробка 6 послуг, пов’язаних з отриманням ліцензії та управлінням нею;
 • Надання інформації про ліцензію, транспортні засоби та персонал;
 • Ведення всієї історії звернень ліцензіата зі статусами обробки;
 • Надання переліку чинних та використаних дозволів на міжнародні перевезення;
 • Ведення інформації щодо переліку штрафів, оформлених інспекторами ДСБТ;
 • Розробка публічної частини порталу, що забезпечує можливість перевірити наявність ліцензії за транспортним засобом.

Рішення

Укртрансбезпека прийняла рішення щодо впровадження системи та зі сторони фахівців з розробки погодила такі підходи у вирішенні поставлених задач:

 • Забезпечити можливість збирання, зберігання, обліку даних Перевізників, подання яких передбачається Ліцензійними умовами;
 • Оптимізувати взаємодію Укртрансбезпеки з Перевізниками, що сприятиме актуалізації існуючих даних щодо перевізників та підтримці актуальності цих даних;
 • Забезпечити Перевізника можливістю дистанційного доступу до даних, що обліковуються у Ліцензійній справі;
 • Реалізувати функціонал самостійного внесення даних Перевізниками та подачі до розгляду вже заповнених електронних документів з КП;
 • Реалізувати функціонал щодо перегляду та обліку штрафів та дозволів Перевізника;
 • Надати відкритий доступ для зацікавлених осіб до актуальних даних щодо законності ведення діяльності Перевізників.

Кінцевий результат

Кінцеві користувачі, при роботі в ЕК перевізника відзначили можливість дистанційної подачі документів Перевізником (https://e-services.dsbt.gov.ua/#/login) та адаптивний і зрозумілий дизайн, який дозволяє працювати у порталі за допомогою смартфону, планшету, ноутбуку або персонального комп’ютера. Представники Перевізників, тепер легко та швидко мають доступ до зведеної актуальної інформації, що стосується наявних штрафів, виданих дозволів для міжнародних перевезень, власних ліцензій Перевізника тощо.

Для прозорості ведення даних про ліцензіатів надано можливість неавторизованим користувачам здійснювати пошук та перегляд загальнодоступної інформації про Перевізників (https://e-services.dsbt.gov.ua/#/).

Презентація Star.Docs в рамках заходу Open Talk від Kyivstar Business Hub

4 квітня 2019 р. фахівці консорціуму Intecracy Group, до якого входить й IQusion IT – Олександр Вернигора, Христина Венгриняк та Роман Гловацький – презентували корпоративним клієнтам компанії Київстар перспективи, можливості та переваги впровадження електронного документообігу на прикладі Star.Docs. Презентація відбуваласьв рамках заходу Open Talk від Kyivstar Business Hub «Е-перспектива: електронний документообіг для бізнесу».

Олександр Вернигора, директор Intecracy Deals, та Роман Гловацький, директор з розвитку партнерської мережі Deals, у своїх виступах розповіли про те, як працює документообіг, його переваги та з чого розпочати впровадження ЕДО для бізнесу. 

Актуальним питанням, висвітленим в ході виступів фахівців, є перспективи, які відкриваються сучасному бізнесу зтехнологією Mobile ID. Технологія Mobile ID є тим рішенням, що враховує потреби сучасного бізнесу у мобільності та гнучкості. SIM-карта забезпечує безпечне зберігання та зручне використання власного КЕП (кваліфікованийелектронний підпис)

Експерт з юридичних питань ЕДО Христина Венгриняк розповіла про законодавче підґрунтя впровадження електронного документообігу на підприємстві. Христина під час виступу виділила декілька рекомендацій для ведення електронного документообігу, що сприятимуть швидкому налагодженню ЕДО в компанії.

Також, в ході виступів спікери поділились власним досвідом впровадження ЕДО.

Головний меседж заходу Open Talk від Kyivstar Business Hub – важливість розвитку безпаперових технологій, що сприяють автоматизації бізнес-процесів.   


Про перехід медичних закладів на електронні документи

Про впровадження в українських медичних закладах електронного документообігу в інтерв’ю для радіо Свобода розказує Уляна Супрун, виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я.

Так, з початку квітня медикаменти за програмою«Доступні ліки» можна отримати виключно за електронним рецептом, і адмініструванням програми з цього часу займатиметься Національна служба здоров’я України.

«З 1 квітня рецепти будуть електронні, коли йдете досвого сімейного лікаря і вони виписують рецепт на доступні ліки на державну програму, де оплачуються ліки для людей, хворих на судинно-серцеві захворювання, цукровий діабет другого типу і на бронхіальну астму. Пацієнт уже не буде мати папірці, а це буде йти через електронну систему», – каже Супрун.

Уже до кінця цього року на зміну паперовим лікарнями буде впроваджено електронні. Супрун вважає, що такий крок сприятиме зупиненню великої кількості корупційних махінацій у видачі лікарняних – при запровадженні електронних лікарняних, ми більше не зустрічатимемо оголошень, що можна придбати лікарняний.

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я розповідає, що лікарняні можна одержати у свого сімейного лікаря, і лікар нестиме відповідальність за свій ЕЦП на ньому. При з’ясуванні, що людина пофакту не хворіє – відповідальність буде як на ній, так і на лікарю, що виписав лікарняний.

В інтерв’ю Супрун розповідає про запущену в тестовому режимі електронну медичну карту – систему eHealth, що позбавляє необхідності запису інформації про відвідування пацієнтом лікаря в паперові журнали, вся інформація заноситься лікарями безпосередньо в електронну систему. Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що роботу з eHealth розпочнуть фахівці закладів, що підключились до електронної системи охорони здоров’я і уклали угоду із НСЗУ.

Уляна Супрун також розповіла про інформаційну безпеку даних електронної медкартки. За її словами, електронна система eHealth відповідає всім вимогам безпеки і забезпечує повний захист інформації. Дані пацієнта в системі є його власністю, а не держави чи Національної служби здоров’я, і тільки пацієнт може повідомити доступ до них чи до своєї медкартки.

В ході розмови, Супрун повідомила кількість українців, що підписали декларації зі своїми сімейними лікарями. Сьогодні це уже 26 мільйонів громадян.

Світові витрати на кібербезпеку будуть збільшуватися на 10,6% в рік

Консалтингова фірма Frost&Sullivan, виходячи з результатів проведеного нею дослідження ринку інформаційного захисту, спрогнозувала, що витрати на безпеку будуть зростати на 10,6% щорічно і в 2021 р. складуть більше 202 млрд дол. (в 2016-му вони становили трохи більше 122 млрд дол.).

Дослідження показали, що лідерами з вкладень в кібербезпеку будуть фінансова галузь, охорона здоров’я, промисловість, енергетика та інформаційно-комунікаційні технології. І, за припущеннями експертів Frost&Sullivan, на ринку безпеки найшвидше розвиватимуться мобільна безпека, забезпечення безпеки хмарних сховищ для зберігання даних, аналіз потенційних загроз і профілактика хакерських атак.

Також фахівці виділяють такий тренд ринку кібербезпеки як розвиток біометричних технологій. Такі технології, наприклад, активно впроваджуються в банківській і фінансовій галузях з метою протидії шахраям та кібератакам.

В наші дні  компаніями прийнято застосовувати ІТ-політику Bring Your Own Device (BYOD), тобто використання співробітниками особистих девайсів для доступу до корпоративних даних та систем. Також дуже зростає популярність хмарних сервісів для зберігання даних серед користувачів. На думку фахівців, ці дві тенденції є одними з головних причин, що сприяють збільшенню попиту на послуги кібербезпеки.

Експерти вважають ринок інформаційної безпеки досить привабливим для інвесторів. Так, збільшення кількості атак, постійна зміна їх характеру, сприяє виходу на ринок вузькоспеціалізованих технологічних компаній – вони невеликі і займаються рішеннями тільки для певних проблем.

Дослідники компанії International Data Corporation (IDC) прогнозують зростання світового ринку інформаційної безпеки у 2022 року на 45%в порівнянні з 2018-м. А темпи зростання витрат на ПЗ, обладнання та сервіси для кібербезпеки передбачаються на рівні близько 9,9%.

Найбільшим і швидкозростаючим сегментом ринку ІБ-технологій експерти називають послуги з управління інформаційною безпекою – у 2022 році прогнозується приблизно половина витрат саме на цей сегмент. Решту займуть консалтингові послуги та послуги інтеграції. Експерти Gartner прогнозують, що в 2019 році витрати компаній і споживачів на такі товари та послуги підвищяться на 8,7%, до 124 млрд дол.

За матеріалами CRN, Dailycomm.