СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

В IQusion є власна Система менеджменту якості (СМЯ), яка відповідає потребам Компанії та вимогам Міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Вище керівництво Компанії (Директор і Генеральний менеджер) сформулювало й актуалізує Політику в сфері якості Компанії, виділяє ресурси й направляє свої зусилля на постійне вдосконалення процесів, охоплюваних СМЯ, з метою їх відповідності вимогам оновленого Міжнародного стандарту ISO 9001:2015;  є відповідальним за результативність СМЯ і досягнення  поставлених цілей; доносить інформацію про Політику в сфері якості, застосування її в Компанії на всіх організаційних рівнях – включення обов’язків в сфері СМЯ у посадові інструкції персоналу. Тим самим демонструє своє лідерство у відношенні СМЯ.

Компанія постійно модифікує раніше розроблені власні програмні продукти та рішення, створює нові, реалізуючи більш ефективні бізнес-процеси для досягнення нашими Замовниками істотного поліпшення ключових показників результативності роботи: витрати, якість, оперативність і високий рівень обслуговування ними своїх клієнтів. Впроваджуючи разом із Замовниками наші продукти та рішення, ми постійно вдосконалюємо сферу послуг і підвищуємо їх якість для клієнтів наших Замовників (громадян, суб’єктів бізнесу).

Компанія IQusion динамічно розбудовується й націлена на завоювання провідних позицій на ринку високотехнологічних програмних продуктів і IT-pішеннях для Держсектору України. Ми застосовуємо передові технології розробки програмного забезпечення й залучаємо до роботи кращих фахівців у сфері IT.

 • Органів виконавчої влади й місцевого самоврядування;
 • Фондів соціального страхування України;
 • Держлікінспекції України й суб’єктів фармацевтичного ринку;
 • Мінінфраструктури України (проекти в сфері зв’язку й транспорту);
 • Збройних Сил України (проекти Оборонного замовлення);
 • Мінюсту України (створення Державних реєстрів);
 • Суб’єктів газової, нафтопереробної галузей і енергетичного менеджменту (проекти в ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», ДТЕК);
 • Державних органів суддівського керування (проекти у ВКСС України);
 • Установ надання медичних послуг (проекти в сфері «Електронне здоров’я»).

В IQusion реалізований повний життєвий цикл створення висококонкурентних програмних продуктів і створених на їх базі інформаційних систем, що включає розробку програмного забезпечення, поставку кінцевим користувачам та супровід.

 • клієнтоорієнтованість, повне й адекватне задоволення потреб Замовників, зосередження ресурсів і зусиль на підвищення їх задоволеності;
 • точне проходження прийнятої технології виробництва програмних продуктів і надання послуг, інтеграція вимог СМЯ у бізнес-процеси IQusion;
 • дослідження і використання в проектах сучасних перспективних IT-технологій;
 • підвищення надійності та якості нашої продукції та послуг;
 • висококваліфікований персонал та підвищення професійного рівня менеджерів і співробітників виробничої сфери;
 • партнерство між усіма учасниками проектів і тісне співробітництво із Замовниками;
 • Компанія завжди реалізує свої ділові зв’язки чесно, відповідально, надійно і гідно, керуючись законодавством України, положеннями «Корпоративного кодексу» і «Антикорупційної програми» IQusion;
 • встановлення й актуалізація Цілей в області якості, досягнення Цілей в області якості (планування дій і ресурсів для забезпечення досягнення цілей, моніторинг і аналіз їх досягнення);
 • доведення Цілей в сфері якості до співробітників, залучення кожного співробітника виробничої сфери Компанії до досягнення Цілей в сфері якості.

Основні ліцензії, дозволи, сертифікати й партнерські договори

IQusion впроваджує, супроводжує та модернізує програмне забезпечення, розроблене протягом існування Компанії.

21 січня 2011 року компанія IQusion одержала Сертифікат відповідності діючої у Компанії Системи керування якістю вимогам стандарту ISO 9001:2008 в області діяльності компанії «Розробка, поставка, інтеграція, впровадження й супровід корпоративних інформаційних систем, програмних продуктів, а також послуги сфери інформатизації й захисту інформації.

15.05.2017 компанія IQusion успішно пройшла Другий наглядовий аудит на відповідність діючої в компанії Системи керування якістю вимогам стандарту ISO 9001:2008.

19.01.2018 компанія IQusion отримала оновлений сертифікат якості міжнародного стандарту ISO 9001:2015 в сфері діяльності «Розробка, постачання, інтеграція, впровадження та супровід корпоративних інформаційних систем, програмних продуктів, а також послуги в сфері інформатизації і захисту інформації» на період з 20.04.2018 по 19.04.2021.

IQusion має спеціальний дозвіл Служби безпеки України №КВЗ -2016-32 від 30 березня 2016 року на проведення діяльності, пов’язаної з державною таємницею. Категорія режиму таємності – третя. Спеціальний дозвіл дійсний до 01 лютого 2021 року.